Týždeň inovatívneho učiteľa

na Prírodovedeckej fakulte UK

 • 17. 12. 2008
  Prvé pracovné stretnutie riešiteľského tímu
 • 8. 1. 2009
  Druhé pracovné stretnutie riešiteľského tímu
 • 7. 3. 2009
  Pozvánka na spoluprácu pri realizácii „Týždňa inovatívneho učiteľa“ na Prírodovedeckej fakulte UK
 • 14. 4. 2009
  Prvé informácie o realizácii „Týždňa inovatívneho učiteľa“ na Prírodovedeckej fakulte UK na webstránke Infoveku
 • 27. 4. - 30. 4. 2009
  Realizácia „Týždňa inovatívneho učiteľa“ na Prírodovedeckej fakulte UK

[P-MAT]

[STIEFEL]

[TOPSOFT]